• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/vizyonhavadis.kilis
  • https://www.twitter.com/@vizyonhavadis79
vizyon
YAĞIŞ MİKTARI
37.6 cm
Reklam
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam187
Toplam Ziyaret782544

KİLİS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİ İLANI

İLAN

KİLİS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALESİ İLANI 

Mah/Köyü

Cinsi

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

İrtifak Hakkı Tesis Edilecek m²

İrtifak Hakkı Tesisinin Amacı

İmar Durumu

İlk Yıl Tahmini İrtifak Hakkı Bedeli (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Demirciler Mahallesi

Hali ve Taşlık

891

1

70.284,00m2

55.284,00m2

Eğitim, Sağlık, Turizm, Sanayi, Ticari, Tarım, Hayvancılık, Sosyal ve Kültürel vb. tesis yapmak (Konut ve enerji hariç)

İmarsız

16.600,00 TL

4.980,00 TL

11.07.2017

10:00

Çukuroba Köyü

Hali Arazi

-

973

135.156,09m2

100.000,00m2

Eğitim, Sağlık, Turizm, Sanayi, Ticari, Tarım, Hayvancılık, Sosyal ve Kültürel vb. tesis yapmak (Konut ve enerji hariç)

İmarsız

14.000,00 TL

4.200,00 TL

11.07.2017

11:00

 

1-Kilis Merkez İlçede bulunan ve yukarıda tapu bilgileri ile diğer özellikleri yazılı taşınmazlar üzerinde “Eğitim, Sağlık, Turizm, Sanayi, Ticari, Tarım, Hayvancılık, Sosyal ve Kültürel vb. tesisler (Konut ve enerji hariç)” yapmak ve kullanmak amacıyla 30 yıl süreli irtifak hakkı tesisine esas olmak üzere ilk yıl için tespit edilen tahmini bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51.  maddesinin (g) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile Kilis Milli Emlak Müdürü odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarih ve saatte irtifak hakkı ihalesi yapılacaktır. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin; a) Geçici teminatı yatırmaları b) Adres göstermeleri, c) Gerçek kişilerin TC Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar vermeleri zorunludur.

3-İhale işlem dosyası (şartname, sözleşme tasarısı ve taşınmaza ait bilgi ve belgeler ) mesai saatleri içerisinde Kilis Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden dolayı İdare veya Komisyon sorumlu tutulamaz.

5-İhale ile ilgili bütün vergi, resim, harç ve katkı payları ile hakkın tapuya tesciline ilişkin bütün giderler istekliye aittir.

6-İhaleye ilişkin bilgiler; www.milliemlak.gov.tr ile www.kilisdefterdarligi.gov.tr web adreslerinden ve (0348) 813 12 09-02 nolu telefonlardan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.